Budowa zintegrowanego przystanku Królewska Huta przy DK79 w rejonie ul. Metalowców, Krakusa w Chorzowie.

Miasto Chorzów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* na budowę zintegrowanego przystanku Królewska Huta przy DK 79 w rejonie ulic Metalowców, Krakusa w Chorzowie.

Zakres prac objętych inwestycją w szczególności obejmuje:

  • budowę przystanku tramwajowego i autobusowo-tramwajowego po wschodniej stronie ul. Katowickiej,
  • budowę przystanków autobusowych po zachodniej stronie ul. Katowickiej,
  • budowę przejścia podziemnego dla pieszych pod ul. Katowicką wraz ze schodami i windami,
  • budowę parkingu Bike&Ride wraz z przestawieniem stacji do wypożyczania rowerów,
  • budowę szaletu miejskiego,
  • przestawienie 2 murów Pomnika Powstańca Śląskiego wraz z renowacją wszystkich murów wchodzących w skład pomnika, odtworzenie nawierzchni,
  • budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.
This poll has ended (since 1 year).

Dziękujemy za oddanie głosu!

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,  DZIAŁANIE 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, PODDZIAŁANIE 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (Typ: 1, 2, 3) ZIT Subregionu Centralnego